Trailer 2: 'Meteor Shower' or 'Liu Xing Yu'


Share


Here is the 2nd trailer of 'Yi Qi Lai Kan Liu Xing Yu' (or simply 'Liu Xing Yu')in English: 'Let’s Go Watch Meteor Shower' (or simply 'Meteor Shower'), the Chinese TV series remake of the Hit Japanese Manga Series 'Hana Yori Dango'. It will start this 8 August 2009 on Hunan TV (the lucky 8). Starring

* Zheng Shuang as Chu Yuyun

H4:

* Zhang Han as Murong Yunhai
* Yu Hao Ming as Duan Mu Lei
* Wei Chen as Ye Shuo
* Zhu Zi Xiao as Shangguan Ruiqian

For the story, just CLICK HERE!!!

Image via Asian Fanatics

0 Comments

Leave a comment

Related Posts with Thumbnails

LATEST COMMENTS